CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra onderzoeken of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen.
Zo heeft Nail Fashion Drenthe onlangs een uitgebreide audit gehad en het resultaat is dat wij voldoen aan alle eisen en richtlijnen!!

Kwaliteitsbepalingen & normen waaraan een bedrijf aan moet voldoen om het CRKBO te verkrijgen:

 1. Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen
 2. Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 3. Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
 4. Goed opgeleide docenten en een overzichtelijk administratie
 5. Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus & docenten evaluatie
 6. Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 7. Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursisten handleiding
 8. Individueel cursisten opleidingsprogramma
 9. Uitrusting cursuslokaal voldoet aan de hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 10. Toetsen, theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s
 11. Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 12. Betalings- en leveringsvoorwaarden ook voor de renteloze termijnbetalingenNail Fashion Drenthe is CRKBO gecertificeerd
© 2015 Nail Fashion Drenthe